Met een Maker Mindset wacht je niet tot de toekomst er is, je draagt actief bij aan het vormen ervan.

In een wereld die snel verandert, bereidt Makerminds jongeren voor op de toekomst met een onderwijsaanpak die is verankerd in de Maker Mindset. Deze mindset benadrukt kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden, digitale geletterdheid en sociale vaardigheden.

Making is a stance about learning that puts the learner at the center of an educational experience. Learning is not done to you; it is something you choose to do.

Education has become such a serious business, defined as success at abstract thinking and high-stakes testing, that there is no time and no context for play. If play is what students do outside school, then that is where the real learning will take place and that is where innovation and creativity will be found.

- Dale Dougherty, grondlegger van de Maker Movement

We slaan de brug tussen de Maker Mindset en de kerndoelen in het onderwijs.

Onze benadering van wetenschap en technologie is dynamisch en interactief, en moedigt leerlingen aan om door middel van projectmatig werken direct bij te dragen aan hun eigen leerproces. De herziene categorisering van vaardigheden in het landelijke curriculum ondersteunt onze methode door een kader te bieden waarbinnen technische, sociale en cognitieve vaardigheden worden geïntegreerd.

 • Basisvaardigheden Rekenen: Beheersing van fundamentele rekenvaardigheden.
 • Analytisch Denken: Vermogen om informatie systematisch te onderzoeken en te interpreteren.
 • Kritisch Denken: Beoordelen van argumenten en informatie op een logische en bedachtzame manier.
 • Creatief Denken: Genereren van nieuwe ideeën en benaderingen.
 • Oplossingsgericht: Identificeren, analyseren en oplossen van problemen op efficiënte en innovatieve wijzen.
 • Sociale en Communicatieve Vaardigheden: Effectief communiceren en interacteren met verschillende mensen in diverse situaties.
 • Sociaal Handelen en Burgerschap: Begrip van maatschappelijke verantwoordelijkheden en actieve deelname aan de gemeenschap.
 • Samenwerken: Productief samenwerken in diverse groepen, begrip van groepsdynamiek.
 • Taal: Effectieve beheersing van taal voor verschillende doeleinden. Reflecteren: Reflecteren op eigen gedrag en leren, zelfbewustzijn ontwikkelen.
 • Zelfregulering: Vermogen om emoties en gedrag te beheren in sociale situaties.
 • Positief/Realistisch Zelfbeeld: Ontwikkelen van een gezonde zelfwaardering en zelfkennis.
 • Digitale Geletterdheid: Omvat mediawijsheid, computational thinking, en praktische ICT-vaardigheden.
 • Digitale Informatievaardigheden: Vaardigheden om digitaal informatie te zoeken, te evalueren en te gebruiken.
 • Onderzoeken & Ontwerpen: Systematisch onderzoeken en ontwerpen van oplossingen.
 • Motorische Vaardigheden: Ontwikkeling van fijne en grove motoriek voor technische toepassingen.

Leren begint met...

Bij Makerminds zijn we ervan overtuigd dat effectief leren begint met nieuwsgierigheid en het actief verkennen van de wereld.

Daarom integreren we de Maker Mindset met de 7 Werelden van Techniek om leerlingen een kijkje te geven in de echte (technische) wereld. Dit niet alleen verhoogt hun begrip van hoe technologie invloed heeft op verschillende sectoren, maar helpt ook om hun persoonlijke interesses binnen deze werelden te ontdekken.

Makers van hun eigen toekomst.

In het voortgezet onderwijs nemen we de integratie van de Maker Mindset en de 7 Werelden van Techniek een stap verder. We richten ons hier op diepere technische vaardigheden en het ontwikkelen van een gedetailleerder begrip van specifieke industrieën zoals gezondheidstechnologie, duurzame energie en digitale media.

Met het oog op toekomstige carrières en studiekeuzes werken we graag samen met lokale bedrijven om projecten, werkbezoeken en gastlessen te organiseren.

Deze praktijkervaringen zijn cruciaal om theorie met praktijk te verbinden en bieden studenten waardevolle inzichten in hoe technologie wordt toegepast in verschillende sectoren. Bovendien, door deze directe interactie met bedrijven, kunnen studenten beginnen met het opbouwen van een professioneel netwerk en krijgen ze begeleiding van experts die actief zijn in de velden die hen interesseren.

Bij Makerminds gaan we verder dan alleen het onderwijzen van vaardigheden; we inspireren studenten om makers van hun eigen toekomst te worden.

Product was successfully added to your cart!