Privacyverklaring van Makerminds

Contactgegevens:
Makerminds
Van Heekstraat 15
3125 BN Schiedam, Nederland
Telefoon: +31647552972
Website: https://www.makerminds.nl

De functionaris gegevensbescherming van Makerminds is bereikbaar via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken
Makerminds verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Betaalinformatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze dienst is niet bedoeld voor het verzamelen van gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders aan actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Doelen van gegevensverwerking
Makerminds verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Het uitvoeren van onze dienstverlening, zoals contact opnemen via telefoon of e-mail

Bewaartermijnen
Makerminds bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, met een maximale bewaartermijn van 1 jaar voor contactgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken
Makerminds gebruikt technische, functionele, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Meer informatie over hoe we cookies gebruiken, vind je in onze cookieverklaring op onze website.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens, en je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Makerminds of verzoeken om gegevensoverdracht. Stuur je verzoek naar [email protected].

Beveiliging van persoonsgegevens
Makerminds neemt de bescherming van je gegevens serieus en treft passende maatregelen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijziging. Neem contact op via [email protected] als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn.

Klachten
Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via hun website.

Product was successfully added to your cart!